Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

Άθροισμα συντελεστών

Να βρεθεί το άθροισμα των συντελεστών του πολυωνύμου
$f (x) = (x + 1)(x − 2)(x + 3)(x − 4)(x + 5)(x − 6)$.

1 σχόλιο: