Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

The William Lowell Putnam Mathematics Competition (Archive 1985 - 2021)

The William Lowell Putnam Mathematics Competition is a North American math contest for college students, organized by the Mathematical Association of America (MAA). Each year on the first Saturday in December, several thousand US and Canadian students spend 6 hours (in two sittings) trying to solve 12 problems. Individual and team winners (and their schools, in the latter case) get some money and a few minutes of fame.
YearProblemsSolutionsWinnersScores
2021TeXPDFTeXPDFHTMLPDFHTML
2020TeXPDFTeXPDFunofficial (see footnote)
2019TeXPDFTeXPDFHTMLPDFHTML
2018TeXPDFTeXPDFHTMLPDFHTML
2017TeXPDFTeXPDFHTMLPDFHTML
2016TeXPDFTeXPDFHTMLPDFHTML
2015TeXPDFTeXPDFHTMLPDFHTML
2014TeXPDFTeXPDFHTMLPDFHTML
2013TeXPDFTeXPDFHTMLPDFHTML
2012TeXPDFTeXPDFHTML HTML
2011TeXPDFTeXPDFHTMLPDFHTML
2010TeXPDFTeXPDFHTMLPDFHTML
2009TeXPDFTeXPDFHTMLPDFHTML
2008TeXPDFTeXPDFHTMLPDFHTML
2007TeXPDFTeXPDFHTML HTML
2006TeXPDFTeXPDFHTMLPDFHTML
2005TeXPDFTeXPDFHTMLPDFHTML
2004TeXPDFTeXPDFHTMLPDFHTML
2003TeXPDFTeXPDFHTMLPDFHTML
2002TeXPDFTeXPDFHTML HTML
2001TeXPDFTeXPDFHTML HTML
2000TeXPDFTeXPDFHTML HTML
1999TeXPDFTeXPDFHTML HTML
1998TeXPDFTeXPDFHTML HTML
1997TeXPDFTeXPDFHTML HTML
1996TeXPDFTeXPDFHTMLPDFHTML
1995TeXPDFTeXPDFHTML HTML
1994TeXPDF HTML HTML
1993TeXPDF   
1992TeXPDF   
1991TeXPDF   
1990TeXPDF   
1989TeXPDF   
1988TeXPDF HTMLPDFHTML
1987TeXPDF HTMLPDFHTML
1986TeXPDF HTMLPDFHTML
1985TeXPDF HTMLPDFHTML

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου