Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Equitable Slice

Πώς μπορεί να σχεδιαστεί μια πολυγωνική γραμμή $BDEFG$ σε ένα τρίγωνο $ABC$ έτσι ώστε τα πέντε τρίγωνα που λαμβάνονται να έχουν το ίδιο εμβαδόν;
Περιοδικό Quantum

2 σχόλια: