Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

$22/02/2022$

Η ημερομηνία $22$ Φεβρουαρίου $2022$, όταν γράφεται με τη μορφή $ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ$, γίνεται $22/02/2022$, η οποία χρησιμοποιεί μόνο δύο διαφορετικά ψηφία, δηλαδή $2$ και $0$.
Όταν γράφεται με τη μορφή $ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ$, ποια είναι η πρώτη ημερομηνία μετά τις $22$ Φεβρουαρίου, $2022$ που χρησιμοποιεί μόνο δύο διαφορετικά ψηφία;
CALGARY JUNIOR HIGH SCHOOL MATHEMATICS CONTEST

1 σχόλιο: