Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

Άπειρο γινόμενο

Να υπολογίστε το άπειρο γινόμενο
$[ημχ συν{\dfrac{χ}{2}}]^{\dfrac{1}{2}}· [ημ{\dfrac{χ}{2}}συν{\dfrac{χ}{4}}]^{\dfrac{1}{4}} · [ημ{\dfrac{χ}{4}}συν{\dfrac{χ}{8}}]^{\dfrac{1}{8}} ...$
όπου $0\leq x\leq 2π$.

1 σχόλιο: