Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

Τετράγωνο μέσα σε τετράγωνο

Έστω παραλληλόγραμμο $ABCD$.Αν $IG//AB//CD$, $FH//BC//AD$, τότε να δείξετε ότι το $KJLM$ είναι παραλληλόγραμμο.
Ειδικές περιπτώσεις:
- αν $ABCD$ είναι ορθογώνιο, τότε να δείξετε ότι το $KJLM$ είναι ρόμβος
- αν $ABCD$ είναι τετράγωνο, τότε να δείξετε ότι $KJLM$ είναι τετράγωνο,

1 σχόλιο: