Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022

Δύο φορές παραγωγίσιμες

Έστω $f$ και $g$ δύο φορές παραγωγίσιμες συναρτήσεις στο $[0,1]$ με 
$f(0) = g(0) = 0 = f(1) = g(1)$.
Αν 
$0 <f(χ) < g(χ)$ και $f''(χ) < 0$, για $0<χ<1$
να αποδειχθεί ότι
$\int_0^{1} [f'(χ)]^2\; dχ \leq\int_0^{1}[g'(χ)]^2\; dχ $.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου