Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024

Δύο γάτες στις σκάλες

Στην παρακάτω εικόνα έχουμε δύο σκάλες σε επίπεδο έδαφος. Τα ύψη των γατών στο τρίτο σκαλοπάτι της σκάλας στα αριστερά, που αποτελείται από $4$ ίσα σκαλοπάτια, και στο τέταρτο σκαλοπάτι της σκάλας στα δεξιά, που αποτελείται από $5$ ίσα σκαλοπάτια, είναι ίσα μεταξύ τους.
Αν το άθροισμα των υψών τους είναι $124$ cm, τότε ποιο είναι το ύψος μιας από τις γάτες από το έδαφος;
α) $40$      β) $44$      γ) $48$      δ) $52$      ε) $56$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου