Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

$PA + PD = PB + PC + PE$

Ας υποθέσουμε ότι το $ABCDE$ είναι ένα κανονικό πεντάγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο. Έστω $P$ οποιοδήποτε σημείο του τόξου $BC$. 
Να αποδείξετε ότι:
$PA + PD = PB + PC + PE$.
Υπόδειξη
Θεώρημα Πτολεμαίου: 
Εάν το $ABCD$ είναι ένα κυκλικό τετράπλευρο, δηλαδή ένα τετράπλευρο εγγεγραμμένο σε κύκλο, τότε
 $BD · AC = AD · BC + AB · DC$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου