Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

Τιμή σύνθεσης

Δίνεται η συνάρτηση
$f (x) = 4x − 5$ 
και η
 $g^{ −1} (\dfrac{1}{x}) = 4x − 5$.
Να υπολογιστεί η τιμή 
$( f ○ g)(−3)$.

1 σχόλιο: