Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Λαβύρινθος

Η Νίκη βρίσκεται στην αρχή $Ο$ σε έναν λαβύρινθο. Μπορεί να προχωρήσει μόνο προς την κατεύθυνση των βελών. 
Σε κάθε διασταύρωση είναι εξίσου πιθανό να επιλέξει οποιοδήποτε από τα μπροστινά μονοπάτια. 
Ποια είναι η πιθανότητα να καταλήξει στο $Β$;

1 σχόλιο: