Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Τρόπος ζωής

Κάθε μέρα, ο Γιώργος περνάει $4$ ώρες στο Διαδίκτυο. Κάθε εβδομάδα, ο Άλεξ για $50$ ώρες κοιμάται. Κάθε χρόνο, ο Γιώργος πηγαίνει στο σχολείο για $180$ ημέρες και περνάει $8$ ώρες στο μάθημα κάθε μέρα.
Έστω $I$ ο αριθμός των ωρών στο Διαδίκτυο τον χρόνο, $S$ ο αριθμός των ωρών ύπνου κάθε χρόνο. και $C$ ο αριθμός των ωρών στην τάξη κάθε χρόνο.
Τότε
 a. $C > S > I$ b. $I > S > C$ c. $S > I > C$ 
d. $I > C > S$ e. $S > C > I$
(Υπάρχουν $52$ εβδομάδες τον χρόνο και $365$ ημέρες κάθε χρόνος). 

1 σχόλιο: