Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Δύο σχήματα

Παρατήρησε τα σχήματα. Τα δύο σχήματα έχουν δημιουργηθεί από τα ίδια πέντε κομμάτια. Το ορθογώνιο είναι $5x10$ (σε εκατοστά) και τα υπόλοιπα μέρη είναι τέταρτα δύο διαφορετικών κύκλων. 
Η διαφορά μεταξύ των περιμέτρων τους είναι:
A) $2.5$ cm   B) $5$ cm   C) $10$ cm   D) $20$ cm   E) $30$ cm
Kangourou Cyprus 2012 – Benjamin Level 5-6

1 σχόλιο: