Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

Πρώτο δεκαδικό

Ποιο είναι το πρώτο δεκαδικό ψηφίο του αριθμού 
$ \big(\sqrt{2}+ \sqrt{3}\big)^{3000}$ 
γραμμένου σε δεκαδική μορφή?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου