Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Λόγος βάσεων

Αν η μεγαλύτερη βάση ενός ισοσκελούς τραπεζίου ισούται με την διαγώνιο και η μικρότερη βάση ισούται με το ύψος, ποιος είναι ο λόγος της μικρότερης βάσης προς τη μεγαλύτερη βάση;

8 σχόλια:

 1. Αν α η μικρή βάση και β η μεγάλη βάση, τότε η προβολή της διαγωνίου στη μεγάλη βάση είναι α+(β-α)/2=(α+β)/2 και από το ΠΘ στο τρίγωνο με πλευρές το ύψος, την υπόψη προβολή διαγωνίου και τη διαγώνιο, έχουμε:
  α^2+[(α+β)/2]^2=β^2 και με λίγες πραξούλες α/β=3/5

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολύ σωστή και λιτή λύση!! Εξαιρετικός όπως πάντα!!!😀

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ας δώσω κι' εγώ τη λύση αναλυτικά για να υπάρχει 😀😀
  Έστω το ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ , «x» η μικρότερη ΑΒ και «ψ» η μεγαλύτερη βάση ΓΔ. Φέρουμε τις δύο διαγώνιες ΑΔ και ΒΓ. Επειδή το τραπέζιο είναι ισοσκελές οι άνω γωνίες είναι ίσες με τις κάτω γωνίες, επίσης και οι δύο διαγώνιες είναι ίσες. Τότε το μήκος των διαγωνίων γίνεται «ψ» και τα ύψη του τραπεζίου γίνονται «x», γιατί δίνεται ότι η μεγαλύτερη βάση ενός ισοσκελούς τραπεζοειδούς ισούται με διαγώνιο και η μικρότερη βάση ισούται με το υψόμετρο. Συγκρίνουμε τα δύο τρίγωνα ΑΓΕ και ΒΔΖ κι’ έχουμε:
  Τα δύο ύψη ίσα
  ΑΕ=ΒΖ
  Και τις δύο γωνίες ίσες
  ΓΑΕ=ΖΒΔ
  Οι παραπάνω γωνίες είναι ίσες γιατί υπάρχει η ιδιότητα του ισοσκελούς τραπεζίου να είναι ίσες οι κάτω γωνίες της βάσης.
  Επειδή τα τρίγωνα AEΓ ≅ BΖΔ και οι πλευρές ΓΕ και ΖΔ είναι ίσες
  Όπως αποδείξαμε παραπάνω ότι:
  ΓE=ΖΔ
  Ας υποθέσουμε ότι τα μήκη των ΓE και ΖΔ είναι ίσα με «ω».
  Το μήκος της πλευράς EΖ είναι "ψ", από το σχήμα.
  Άρα έχουμε:
  ΓΕ+ΕΖ+ΖΔ=ψ
  Αντικαθιστούμε τα μήκη με τις τιμές κι’ έχουμε:
  ω+x+ω=ψ === 2ω+x=ψ === 2ω=ψ-x === ω=(ψ-x)/2 (1)
  Από το ορθογώνιο τρίγωνο AEΔ γνωρίζουμε τα μήκη των πλευρών
  AE ως "x" και AΔ ως "ψ", αλλά δεν γνωρίζουμε το μήκος
  της πλευράς ED, τ’ οποίο είναι :
  EΔ=EΖ+ΖΔ ==ΕΔ=x+(ψ-x)/2 === ΕΔ=(2x+ψ-x)/2 ===
  ΕΔ=(x+ψ)/2 (2)
  Εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθωγώνιο τρίγωνο
  ΑΕΔ έχουμε:
  ψ^2=x^2+[(x+ψ)/2]^2 === ψ^2=x^2+(x^2+2xψ+ψ^2)/4 ==
  4ψ^2=4x^2+x^2+2xψ+ψ^2 === 4ψ^2-ψ^2-5x^2-2xψ=0 ==
  3ψ^2-2xψ-5x^2=0 (3)
  To -2xψ παριστάνεται ως εξής:
  -2xψ= -5xψ+3xψ
  Η (3) γίνεται:
  3ψ^2-5xψ+3xψ-5x^2=0
  ψ*(3ψ-5x)+x*(3ψ-5x)=0
  Εξάγουμε κοινό παράγοντα την τιμή (3ψ-5x) κι’ έχουμε:
  (ψ+x)*(3ψ=5x)=0
  Λύνοντας την ανωτέρω εξίσωση εξισώνοντας κάθε παρένθεση με το 0 έχουμε:
  ψ+x=0 === ψ= -χ (4) Απορρίπτεται.
  3ψ-5x=0 === 3ψ=5x === 3/5=x/ψ (5) Αποδεκτό.
  Άρα η αναλογία της μικρότερης βάσης προς την μεγαλύτερη είναι ίση με 3/5
  Για το σχήμα όρα εδώ:
  https://imgur.com/a/lTlfAL4

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Carlo, καλησπέρα!!! Ωραία και σωστή λύση, αλλά δεν χρειάζεται να τα γράφεις τόσο αναλυτικά, για να μην κουράζεσαι το λέω.😉

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μιχάλη, το λέω σ' εσένα και γενικά, Τα μαθηματικά τα εμπεδώνεις καλύτερα, όταν δίνεις μια πλήρη λύση σ' ένα πρόβλημα, και όχι λακωνική. Πως θα μάθει ο μαθητής να σκέπτεται εάν δεν αναλύσει σε βάθος το πρόβλημα για να το λύσει;. Εγώ έτσι έμαθα να χειρίζομαι τα προβλήματα, γι' αυτό ήμουνα άριστος στο λύκειο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Carlo, δεν αντιλέγω καθόλου και συμφωνώ απολύτως με αυτά που λες , όμως δεν νομίζω ότι μας παρακολουθούν μαθητές .(αν δεν κάνω λάθος)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μπορεί να επισκέπτονται την ιστοσελίδα , να ρίχνουν μια ματιά και να αποχωρούν. Παλαιότερα υπήρχαν λύτες μαθητές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με αυτό τον τρόπο θα τους κεντρίσει την περιέργεια διαβάζοντας την να δουν πως λύνεται.

   Διαγραφή