Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Youtube Math Channel: Osman Nal

I share math and finance video lectures in my channel. I am particularly interested in publishing material for middle and high school students advanced in math. 
Κάντε κλικ στην εικόνα.
The AMC 10/12, AIME, ARML, Mandelbrot Comp., HMMT, Rice MT, USAMO, USAJMO are wonderful math competitions for advanced students seeking challenge and excitement.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου