Κυριακή 10 Απριλίου 2022

Εγγεγραμμένα εξάγωνα

Μια διαγώνιος $ΒΔ$ χωρίζει ένα παραλληλόγραμμο $ΑΒΓΔ$ με $A = 120◦$ σε δύο ίσα τρίγωνα. Ένα κανονικό εξάγωνο είναι εγγεγραμμένο στο τρίγωνο $ΑΒΔ$ και ένα άλλο κανονικό 
εξάγωνο είναι εγγεγραμμένο στο τρίγωνο $ΒΓΔ$, όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχήμα. Ποιο από τα εξάγωνα είναι μεγαλύτερο;
International Mathematical Tournament of the Towns 2021

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου