Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022

Τιμή του α

Στο παρακάτω σχήμα οι συντεταγμένες του τριγώνου $ABC$ είναι 
$A = (−1, 1), B = (1, 1)$ και $C = (1, 0)$. 
Η ευθεία $LM$ που διέρχεται από την αρχή των αξόνων έχει κλίση $m$ και διαιρεί το εμβαδόν του τριγώνου $ABC$ σε δύο ισοδύναμα μέρη. 
Αν το $m$ είναι λύση της εξίσωσης 
$x^2 − x − α = 0$ 
να βρεθεί η τιμή $α$.
Forty-seventh Annual Columbus State Invitational Mathematics Tournament 2021

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου