Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021

Άρρητη εξίσωση

Να λυθεί η εξίσωση
$$\displaystyle \sqrt[3]{2x+11}+\sqrt[3]{3x+4}=\sqrt[3]{x+9}+\sqrt[3]{4x+6}$$
KöMaL, April 2021

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου