Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

$0 = c$, για κάθε $c \in \Re$

Γνωρίζουμε ότι
$\int {kf(x)}dx=k\int{f(x)}dx$
Είναι 
$\int {0f(x)}dx=\int{0}dx=c$     (1)
και
                               $0\int {f(x)}dx=0$            (2)
Από (1) και (2) προκύπτει ότι
$0 = c$
για κάθε τιμή του $c$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου