Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

$\left ( \int \dfrac{dx}{f(x)} \right )\left ( \int f(x)dx \right )=c$

Να βρεθούν όλες οι συναρτήσεις για τις οποίες ισχύει
$\left ( \int \dfrac{dx}{f(x)} \right )\left ( \int f(x)dx \right )=c$
όπου $c$ μία σταθερά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου