Τρίτη 28 Ιουνίου 2016

Είναι δυνατόν;

Έστω δύο συναρτήσεις $f, g:  \Re →  \Re $. Είναι δυνατόν η συ-
νάρτηση $f(g(x))$ να είναι γνησίως φθίνουσα και η συνάρτηση $g(f(x))$ να είναι γνησίως αύξουσα;
Berkeley Math Circle 2015

1 σχόλιο: