Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

Διαγωνίσματα Προσομοίωσης Ο.Ε.Φ.Ε. 2015, όλων των τάξεων σε όλα τα μαθήματα (Α΄ και Β΄ φάση)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 – Α΄ ΦΑΣΗ
Α’ Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Άλγεβρα εκφ. απαντ.
Αρχαία εκφ. απαντ.
B’ Λυκείου
Γενική Παιδεία
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Άλγεβρα εκφ. απαντ.
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία εκφ. απαντ.
Θετικών Σπουδών
Μαθηματικά εκφ.
 απαντ.
Γ’ Λυκείου
Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Αρχαία εκφ. απαντ.
Ιστορία εκφ. απαντ.
Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά εκφ. απαντ.
Φυσική  – Διαγώνισμα 1 (Προχωρημένη Ύλη) εκφ. απαντ.
Φυσική  – Διαγώνισμα 2 εκφ. απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α’ Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Μαθηματικά Ι εκφ. απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β’ Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Μαθηματικά II εκφ. απαντ.
Φυσική II – Διαγώνισμα 1 (Προχωρημένη Ύλη) εκφ. απαντ.
Φυσική II – Διαγώνισμα 2 εκφ. απαντ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 – Β΄ΦΑΣΗ
Α’ Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Άλγεβρα εκφ. απαντ.
Αρχαία εκφ. απαντ.
Φυσική εκφ. απαντ.
Χημεία εκφ. απαντ.
Γεωμετρία εκφ. απαντ.
B’ Λυκείου
Γενική Παιδεία
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Γεωμετρία εκφ. απαντ.
Άλγεβρα εκφ. απαντ.
Φυσική εκφ. απαντ.
Χημεία εκφ. απαντ.
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Προσανατολισμού εκφ. απαντ.
Θετικών Σπουδών
Μαθηματικά Προσανατολισμού εκφ.
 απαντ.
Φυσική Προσανατολισμού εκφ. απαντ.
Γ’ Λυκείου
Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Επιλογής Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής εκφ. απαντ.
Ιστορία εκφ. απαντ.
Φυσική εκφ. απαντ.
Βιολογία εκφ. απαντ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Νεοελληνική Λογοτεχνία εκφ. απαντ.
Αρχαία εκφ. απαντ.
Ιστορία εκφ. απαντ.
Λατινικά εκφ. απαντ.
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.) εκφ. απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) εκφ. απαντ.
Βιολογία εκφ. απαντ.
Χημεία εκφ. απαντ.
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Α.Ε.Π.Π. εκφ. απαντ.
Ηλεκτρολογία εκφ. απαντ.
Α.Ο.Δ.Ε. εκφ. απαντ.
Χημεία – Βιοχημεία εκφ. απαντ.
Επιλογή
Α.Ο.Θ. εκφ. απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α’ Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Μαθηματικά Ι εκφ. απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β’ Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής εκφ. απαντ.
Ιστορία εκφ. απαντ.
Φυσική εκφ. απαντ.
Βιολογία I εκφ. απαντ.
Βιολογία II εκφ. απαντ.
Α.Ο.Θ. εκφ. απαντ.
Μαθηματικά II εκφ. απαντ.
ΕΠΑ.Λ. 1ο Μάθημα Ειδικότητας
Δομημένος Προγραμματισμός εκφ. απαντ.
ΕΠΑ.Λ. 2ο Μάθημα Ειδικότητας
Α.Ο.Δ.Ε. εκφ. απαντ.
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου