Τρίτη 23 Απριλίου 2013

▪ Θέματα Προσομοίωσης Μαθηματικών 2013 (Ν. Δωδεκανήσου)

Στα πλαίσια της προετοιμασίας των μαθητών της Γ΄ Λυκείου της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2013, ο Μαθηματικός Περιηγητής θα δημοσιεύσει προσομοιωμένα θέματα στα μαθήματα: Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης και Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας. Τα θέματα αυτά θα είναι στο επίπεδο δυσκολίας των πανελλαδικών εξετάσεων, θα έχουν την ίδια λογική, δομή και εμφάνιση καθώς και τον καταμερισμό μονάδων.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει μελετηθεί όλη η εξεταστέα ύλη σε βάθος από τους μαθητές και να έχει γίνει μια προηγούμενη καλή προετοιμασία. Την γενική ευθύνη της σύνταξης των θεμάτων καθώς και των λύσεων τους θα έχει ο Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου Γιάννης Καραγιάννης.
Το πρόγραμμα των προσομοιωμένων θεμάτων έχει ως εξής:
 Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης    
 Εκφωνήσεις              Λύσεις 
 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας 
 Εκφωνήσεις              Λύσεις 
   5 Μαΐου                 8 Μαΐου

1 σχόλιο: