Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011

▪ Γεωμετρία: Άσκηση 145

Στο εσωτερικό ενός ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ θεωρούμε τα σημεία P, Q, R τέτοια ώστε <QAB = <PBA = 150, <RBΓ = <QΓΒ = 200 και <ΡΓΑ = <RAΓ = 250. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου PQR.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου