Σάββατο 16 Ιουλίου 2022

Από Σερβία ο λόγος

Δίνεται τετράγωνο και ο κύκλος διαμέτρου Ένα σημείο κινείται στην πλευρά  και οι επανατέμνουν τον κύκλο στα αντίστοιχα.
Να δείξετε ότι οι τέμνονται 
σε σημείο του και ότι 
Πηγή: mathematica

1 σχόλιο: