Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Εξαψήφιοι αριθμοί

Να βρεθούν όλοι οι εξαψήφιοι αριθμοί που έχουν καθένα από τα ψηφία $1, 2, 3, 4, 5, 6$ έτσι, ώστε οι αριθμοί που σχηματίζονται:
  • από το πρώτο ψηφίο διαιρείται με το 1,
  • από τα δύο πρώτα ψηφία διαιρείται με το 2,
  • από τα τρία πρώτα ψηφία διαιρείται με το 3,
  • από τα τέσσερα πρώτα ψηφία διαιρείται με το 4,
  • από τα πέντε πρώτα ψηφία διαιρείται με το 5,
  • με τα πρώτα έξι ψηφία διαιρείται με το 6.

1 σχόλιο: