Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

Πολυδύναμο κλάσμα

 Nα απλοποιηθεί το κλάσμα:

1 σχόλιο: