Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Εκλογές Ε.Μ.Ε. 2023: Δημοκρατική Πρωτοβουλία Μαθηματικών - Το πρόγραμμα και οι υποψήφιοι

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Μ.Ε.
Ποιοι είμαστε
Ο συνδυασμός μας αποτελείται από συναδέλφους που συμμετέχουν και συνεισφέρουν στις λειτουργίες και δραστηριότητες της ΕΜΕ, διαθέτοντας τον πολύτιμο χρόνο τους σε περιοδικά, συνέδρια, σεμινάρια, διαγωνισμούς, ποικίλες ομάδες εργασίας κ.λ.π.
Είμαστε μέρος μιας πανελλαδικής μαθηματικής κοινότητας εθελοντών που είναι ανοικτή σε κάθε συνάδελφο. Προερχόμαστε από διάφορους χώρους, της εκπαίδευσης ή άλλης εργασίας, με ποικίλες αντιλήψεις για την πολιτική, την κοινωνία, την εκπαίδευση. Μας ενώνουν η διάθεση προσφοράς, ο εθελοντισμός και η ανάγκη της δικής μας πνευματικής καλλιέργειας.

Ο απολογισμός της ΕΜΕ 2021-2023 είναι και ο δικός μας απολογισμός. Πιστεύουμε ότι τα θετικά και γενικώς η προσφορά μας υπερτερούν κατά πολύ των λαθών ή παραλήψεών μας. Με αυτή τη πεποίθηση σας ζητούμε την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας.

Το ψηφοδέλτιό μας
Το ψηφοδέλτιο που σας προτείνουμε συγκροτείται από συναδέλφους που έχουν δώσει δείγμα επαγγελματικής επάρκειας και αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της ΕΜΕ. Περιλαμβάνει άτομα διακεκριμένα από το χώρο των Πανεπιστημίων, Λυκείων, Γυμνασίων, Φροντιστηρίων και άλλων επαγγελματικών χώρων, με ποικίλα μαθηματικά ενδιαφέροντα.

Η ΕΜΕ σε όλη τη χώρα
Αποτελεί πράξη και όχι διακήρυξη η διασπορά των δραστηριοτήτων σε όλη τη χώρα. Επίσης η συμμετοχή σε δραστηριότητες συναδέλφων από όλη τη χώρα. Αποτελεί για μας θέμα αρχής και δημοκρατίας.

Διαφάνεια και εξωστρέφεια παντού
1. Σεβασμός στη διαχείριση των οικονομικών της ΕΜΕ. Οι πόροι της ΕΜΕ και οι δαπάνες αναφέρονται με λεπτομέρεια σε κάθε συνεδρίαση του ΔΣ. Τα μέλη της ΕΜΕ έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθούν του ηλεκτρονικού περιοδικού «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ».
2. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ των θεμάτων, προς συζήτηση στο ΔΣ και των αντίστοιχων αποφάσεων.
3. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι ανοικτές σε όλους τους συναδέλφους.
4. Η συγκρότηση των Επιτροπών της ΕΜΕ πραγματοποιείται κατόπιν ανοικτών προσκλήσεων.

Η ΔΠΜ με την ΕΜΕ να συνομιλεί με το σήμερα και το αύριο της μαθηματικής εκπαίδευσης
Τα μέλη και οι φίλοι της ΔΠΜ στο ΔΣ της ΕΜΕ, στα παραρτήματα, στις επιτροπές, στις ομάδες εργασίας, συνέβαλαν αποφασιστικά στις δράσεις της ΕΜΕ :

Στους στόχους που επιτεύχθηκαν και με τα εμπόδια της πανδημίας:
· Επανέναρξη της συνεδριακής δραστηριότητας.
· Απρόσκοπτη διοργάνωση των διαγωνισμών της ΕΜΕ
· Απρόσκοπτη έκδοση των περιοδικών της ΕΜΕ.
· Συνεργασία με τα Μαθηματικά Τμήματα για τη διοργάνωση του 2ου διεθνούς συνεδρίου των απανταχού Ελλήνων Μαθηματικών.
· Κοινωνική προσφορά σε συναδέλφους και μαθητές/τριες με την ανάρτηση ψηφιακού υλικού.
· Κριτικές παρεμβάσεις στον σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων από το ΙΕΠ.
· Οι κοινές εκδηλώσεις με φορείς για μη μαθηματικά θέματα (Η παρουσία των γυναικών στις θετικές επιστήμες, προβληματισμοί και προοπτικές)
· Ηλεκτρονική έκδοση διεθνούς περιοδικού για τα Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (σε τεχνική συνεργασία με Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών).
· Έκδοση βιβλίου Γεωμετρίας για διαγωνισμούς (τόμος Α΄).

Στις δράσεις που είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν εντός του έτους:
· Η ψηφιακή λειτουργίας της ΕΜΕ με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις.
· Ο συστηματικός διάλογος-συνεργασία με την Ένωση Φυσικών, για προτάσεις που στοχεύουν στον συντονισμό της ύλης και της διδασκαλίας στη δευτεροβάθμιά εκπαίδευση.
· Η διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης του θερινού σχολείου μετά από 3 χρόνια.
· Έκδοση βιβλίου Γεωμετρίας για διαγωνισμούς (τόμος Β΄).

Και θα συμβάλουν στη διετία και μέσα στο νέο πολυ-πληροφοριακό περιβάλλον:
· Στην παρακολούθηση των εξελίξεων για τη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και τις ανάλογες παρεμβάσεις.
· Στην αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων στην επικοινωνία με τα Παραρτήματα, στις συνεδριάσεις Επιτροπών και Ομάδων, σε ημερίδες, στα μαθήματα προετοιμασίας για διαγωνισμούς κλπ. («μηδενισμός» αποστάσεων και ενιαία λειτουργία της ΕΜΕ πανελλαδικά).
· Στη μελέτη της ψηφιακής έκδοσης μέρους των εκδόσεων της ΕΜΕ.
· Στην αναβάθμιση της συνεργασίας με τα Μαθηματικά Τμήματα.
· Στη συνεργασία με φορείς για επιστημονικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις.

Σταθερά και διαχρονικά έχουμε ως επιδίωξη:
Την ποιότητα και τον επανασχεδιασμό της μαθηματικής εκπαίδευσης. Την αποφυγή της επανάληψης των λανθασμένων πρακτικών που οδήγησαν στην μείωση της ύλης των πανελληνίων, στην υποβάθμιση των Μαθηματικών του Λυκείου, στην εξεταστική αποτυχία στις πανελλήνιες, στις λάθος αναθέσεις διδασκαλίας, στην επιβολή της τράπεζας θεμάτων σε συνθήκες πανδημίας. Υποστηρίζουμε την επαναφορά των «Μαθηματικών Γενικής Παιδείας» για όλους τους μαθητές.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μας έχετε τιμήσει με την εμπιστοσύνη σας και τη ψήφο σας. Πιστεύουμε ότι την ευκαιρία αυτή που μας δώσατε, από την πλευρά μας την τιμήσαμε και την αξιοποιήσαμε με τρόπο πρόσφορο και αποδοτικό. Με την συναίνεση, το ήθος, τη προσφορά ευκαιριών, τη διαφάνεια που αρμόζει στην ιστορική μας Εταιρεία.

Σας καλούμε να την επαναλάβετε και να μας δώσετε την δύναμη και την ευκαιρία για τη συνέχιση αυτής της πορείας με τα παλαιά και νέα πρόσωπα του ψηφοδελτίου μας.
Συνεχίζουμε μαζί. 
 ΔΠΜ

Σημαντική επισήμανση για την ψηφοφορία 
Βάζουμε σταυρό σε όλους τους υποψήφιους της Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας Μαθηματικών
  • 15 σταυροί για το ΔΣ
  • 3 σταυροί για την ΕΕ
Μόνο έτσι ενισχύεται συνολικά η Παράταξη με βάση το καταστατικό
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Υπενθυμίζεται ότι ψηφοδέλτιο είναι ΑΚΥΡΟ αν έχει περισσότερους από 4 σταυρούς στο ΔΣ σε υποψήφιους που είναι αντεπιστέλλοντα μέλη (μέλη εκτός Αττικής).

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Μ.Ε.

ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, Ιδιοκτήτης φροντιστηρίων
Εκ των συγγραφέων του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών Β΄ Γυμνασίου. Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ της Ε.Μ.Ε και μέλος σε επιτροπές περιοδικών. Επί σειρά ετών πρόεδρος φροντιστών Αττικής Σ.Ε.Φ.Α. και Ο.Ε.Φ.Ε.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΑΘΗΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, (ΑΜΑΛΙΑΔΑ), Καθηγήτρια Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης
MSc στα Μαθηματικά από UVT, πρώην μέλος συγγραφικής ομάδας βιβλίων Γυμνασίου και Λυκείου, μέλος Ε.Ε. ΕΜΕ 2019-2021, μέλος Δ.Σ. ΕΜΕ 2021-2023.

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, (ΛΑΡΙΣΑ) Καθ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
DEA Διδακτικής Μαθηματικών. Πρώην αντινομάρχης Λάρισας και διοικητής των νοσοκομείων Λάρισας και Βόλου, Μέλος του ΔΣ της ΕΜΕ, Πρόεδρος Παραρτήματος ΕΜΕ Λάρισας.

ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Master & PhD στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών, Ειδικός Γραμματέας της ΕΜΕ, μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμών της ΕΜΕ.

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΛΕΟΝΤΑΣ) του ΝΕΙΛΟΥ Καθηγητής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Κάτοχος ΜSc στα "Μαθηματικά Αγοράς και παραγωγής", Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού ΕΥΚΛΕΙΔΗ Β΄, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αρκάδων Βριλησσίων.

ΜΠΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ, Καθηγητής ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ, Δ/ντής Τομέα Μαθηματικών και Πληροφορικής ΠΤΔΕ (ΕΚΠΑ), Αντιπρ. του Ι.Ε.Π., εκ των συγγραφέων του σχολ. βιβλίου Μαθηματικών Ε' Δημοτικού, Συντον. της επιτροπής του περιοδικού «ο μικρός Ευκλείδης» και Πρόεδρος της Επιτρ. Διαγων. «Παιχνίδι και Μαθηματικά».

ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στα '' Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής ''. Επί τριετία Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών <ο Ευκλείδης > και μέλος του Δ.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ.

ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διδακτορικό στην Επιχειρησιακή Έρευνα Πανεπιστήμιο Rutgers, πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Αν. Πρ. .ΕΔΕ ΠΜΣ "Βιοστατιστική", Επιστημονική Επιτροπή συνεδρίων ΕΜΕ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΥΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γενικός Δ/ντής και μέλος ΔΣ Εταιρείας Παραγωγής Λογισμικού. Μαθηματικός-Πληροφορικός, Μέλος συγγραφικής ομάδας βιβλίου πληροφορικής Λυκείου, Εισηγητής σεμιναρίων πληροφορικής, Συντονιστής της Eπιτροπής Iστοσελίδας του ΚΕΝΕΤΕ της ΕΜΕ, τ. Καθηγητής Πληροφορικής Λυκείου.

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ, Συνταξιούχος Καθηγητής Δ.Ε.
Αναλυτής Συστημάτων σε εταιρείες, πρώην μέλος ΔΣ Ε.Μ.Ε, πρώην μέλος ΔΣ Ε.Ο.Σ Αθηνών, Εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, Αρχηγός εκδρομών σε ταξιδιωτικά γραφεία.

ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Μαθηματικός στη Δημόσια Μέση Εκπαίδευση.
Διδακτορικό Διδακτικής Μαθηματικών (1994) από το Α.Π.Θ. Διδακτορικό (2018) από το Μαθηματικό Τμήμα Παν. Πατρών.
Υπηρετεί συνεχώς στην Εκπαίδευση από το 1985. Τέως Σχολ. Σύμβουλος Θεσσαλονίκης. Μέλος της Ε.Μ.Ε. από το 1976.

ΣΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Μεταπτυχιακό στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Ε.Κ.Π.Α, Μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών Ευκλείδης Α και Β επί σειρά ετών και του Πυθαγόρα, Μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε.

ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ, (ΛΑΜΙΑ) Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης,
ΜSc στη Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών στη Εκπαίδευση, Μέλος Δ.Σ. Παραρτ. ΕΜΕ Φθιώτιδας, Ιδιοκτ. Φροντiστηρίου, Αντιπρόσωπος στην ΟΕΦΕ συλ. ιδιοκτητών φροντιστών Φθιώτιδας–Φωκίδας–Ευρυτανίας.

ΤΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Διδάκτωρ του ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακό στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α, Γενικός. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΜΕ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμών, πρώην ιδιοκτήτης Φροντιστηρίου.

ΦΕΛΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ομότιμος Καθηγητής Ε. Μ. Πολυτεχνείου
Μαθηματικός Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό Πανεπιστημίου Λίβερπουλ. Πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΜΕ. Πρόεδρος της ΕΕ της ΕΜΕ. Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμών της ΕΜΕ.

Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή της Ε.Μ.Ε.

ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Μαθηματικός στη Δημόσια ΔΕ.
κάτοχος Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών στα «Εφαρμοσμένα Μαθητικά» και στην «;Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση»,τ. Αντιπρ. του Συλλόγου Φοιτητών «Ευκλείδης», μέλος κριτικής επιτροπής περιοδικού «μικρός Ευκλείδης»

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Διδακτορικό από το UC Berkeley, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ, Μέλος του ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΜΕ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (ΒΕΡΟΙΑ) Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διδάκτωρ στις Επιστήμες της Αγωγής του Α.Π.Θ., MSc. στη Στατιστική και Μοντελοποίηση. Διευθυντής Γυμνασίου, Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε., Διευθυντής των Μαθηματικών Καλοκαιρινών Σχολείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου