Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

2 σε 1

Δίνεται τετράγωνο πλευράς Να εντοπίσετε δύο σημεία των πλευρών  αντίστοιχα, ώστε η να είναι διχοτόμος της και
 
Στη συνέχεια να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου συναρτήσει του
Πηγή: mathematica

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου