Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

Συμμετρίες για παραλληλία

Έστω σταθερό τρίγωνο $ABC$ , η διάμεσός του $AM$ και μεταβλητό σημείο, έστω $S$,της πλευράς $AC$.
Ας είναι $D$ το συμμετρικό του $S$ ως προς το $M$ και $T$ το σημείο τομής των $AM$ και $BS$.
Για ποια θέση του πάνω στην είναι ;
Πηγή: mathematica

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου