Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022

Διάμεσος που διχοτομεί

Έστω $(O,R)$ ο περιγεγραμμένος κύκλος τριγώνου $ABC$. Ο φορέας της ακτίνας $AO$ τέμνει τη $BC$ στο $E$. Ας είναι $AD$ το ύψος του $ABC$, $H$ το ορθόκεντρό του και $M$ το μέσο του $AE$.
Δείξετε ότι η διχοτομεί το .
Πηγή: mathematica

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου