Δευτέρα 9 Μαΐου 2022

Γραφική παράσταση συνάρτησης

Να γίνει η γραφική παράσταση της συνεχούς συνάρτησης $y = f(x)$ για την οποία ισχύουν:
$f(0) = 3, f'(0) = −1, f'(2) = 0$ 
και $f '(−2) = 2$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου