Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

Λογαριθμικό σύστημα

Να λυθεί το σύστημα:
$log(sin x) + log(cos x) = −1$
$log(sin x + cos x) = −1 + \dfrac{1}{2}log y$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου