Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022

Κι όμως !

$$\sqrt{2\dfrac{2}{3}}=2\sqrt{\dfrac{2}{3}}$$

2 σχόλια: