Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

Όριο

Να υπολογιστεί το όριο:
$$\displaystyle\lim_{x \rightarrow 0} \dfrac{ln(x+1)}{x((1+x)^\frac{1}{x}-e)}$$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου