Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

Άρρητη εξίσωση

Να λυθεί η εξίσωση:
$$\displaystyle x^2+2x-3-\sqrt{\frac{x^2+2x-3}{x^2-2x-3}}=\frac{2}{x^2-2x-3}$$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου