Κυριακή 24 Μαρτίου 2019

ημ(α + β) = ημα‧συνβ + συνα‧ημβ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου