Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

Ανισότητες - 349η


 Έστω $a, b$ θετικοί αριθμοί. Να αποδειχθεί ότι 

$\dfrac{6ab − b^2}{8a^2 + b^2} <\sqrt{\dfrac{a}{b}}$. 

Adrian Andreescu, Dallas, USA 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου