Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

Όμορφη παραλληλία

Το  είναι το ύψος του τριγώνου , είναι το βαρύκεντρο και η τέμνει τον περιγεγραμμένο κύκλο του τριγώνου στο
Να δείξετε ότι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου