Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

Διπλάσιο εμβαδόν

Έστω τρία σημεία $Α, Β$ και $Γ$ επί μιάς τυχαίας παραβολής.
Να αποδειχτεί ότι το εμβαδόν του τριγώνου $ΑΒΓ$ είναι διπλάσιο από το εμβαδόν του τριγώνου που ορίζεται από τις εφαπτομένες της παραβολής στα σημεία $Α, Β$ και $Γ$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου