Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

Υπολογίστε το λόγο

Στο τρίγωνο $ABC$, με , γράφουμε τον κύκλο διαμέτρου , ο οποίος τέμνει τις $AB,BC$ στα σημεία $S,T$ αντίστοιχα. 
Υπολογίστε το λόγο
  .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου