Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015

Γεωμετρία - Άσκηση 653

Έστω ορθογώνιο τρίγωνο $ABC$, με $\angle{B}=90^0$. Αν $BD$ το ύψος και $P, Q$ και $I$ είναι τα έγκεντρα των τριγώνων $ ABD, CBD$ και $ABC$ αντίστοιχα, να αποδειχθεί ότι το περίκεντρο του τριγώνου $PIQ$ βρίσκεται επί της υποτείνουσας $AC$.
India Mathematical Olympiad 2015
 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

1 σχόλιο:

  1. Αν ρ1,ρ2 και ρ3 οι ακτίνες των εγγεγραμμένων κύκλων στα τρίγωνα ABC, ABD και CDB αντίστοιχα, τότε από γνωστή άσκηση της γεωμετρίας της οποίας η απόδειξη παραλείπεται στη παρούσα λύση, ισχύει ότι αυτές αποτελούν πλευρές ορθογωνίου τριγώνου με υποτείνουσα την ρ1. Έστω Ρ1 και Ρ2 τα ίχνη του Ρ στις ΑD, AB, επίσης Q3,Q1 τα ίχνη του Q στις CB, CD και Ι1,Ι2,Ι3 τα ίχνη του Ι στις AC, AB και BC. Τα τρίγωνα II3Q=QI1I άρα και οι γωνίες II3Q=QI1I. Οι γωνίες II3Q=I3QQ3 σαν εντώς εναλλάξ ομοίως και οι II1Q=I1QQ1 άρα οι QI3 και QQ1 είναι αντικείμενες. Από το τελευταίο προκύπτει ότι η γωνία I1QQ1=C λόγω του ότι έχουν τις πλευρές τους κάθετες άρα το τρίγωνο QQ1I1 σαν αυτό που αναφέρθηκε στην αρχή της λύσης άρα QI1=ρ1. Ομοίως δουλεύουμε στο τρίγωνο ABD και τελικά καταλήγουμε στο ότι PI1=II1=QI1=ρ1 άρα το Ι1 είναι και το ζητούμενο σημείο!

    ΑπάντησηΔιαγραφή