Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

▪ Ορισμένο ολοκλήρωμα (43)

Nα υπολογισθεί το ολοκλήρωμα
$ \int_0^1\frac{x^2+x+1}{x^4+x^3+x^2+x+1}\ dx. $
Japan Today's Calculation Of Integral 2013
 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου