Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2012

▪ Γεωμετρία - Άσκηση 409

Έστω οξυγώνιο τρίγωνο $ΑΒΓ$ και $Μ$ τυχαίο σημείο του τόξου $ΑΒ$ (που δεν περιλαμβάνει το σημείο $Γ$) του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου. Από το σημείο $Μ$ φέρουμε κάθετη στην ακτίνα $ΟΑ$ που τέμνει τις πλευρές $ΑΒ$ και $ΑΓ$ στα σημεία $Κ$ και $Λ$ αντιστοίχως .Επίσης από το $Μ$ φέρουμε κάθετη στην ακτίνα $ΟΒ$  που τέμνει τις πλευρές $ΑΒ$ και $ΒΓ$ στα σημεία $Ν$ και $Ρ$ αντιστοίχως. Αν $ΚΛ = ΜΝ$, να αποδείξετε ότι
$\angle{ΜΛΡ}= \angle{Γ}$.
8th Balkan Mathematical Olympiad 1991
 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου