Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012

▪ Ψηφίο μονάδων

Tο τελευταίο ψηφίο του αριθμού με τον οποίο ισούται η παράσταση:
$(15+\sqrt{220})^{19}+(15+\sqrt{220})^{82}$
είναι:
α) 0       β) 2       γ) 5       δ) 9       ε) κανένα από αυτά    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου