Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012

▪ Άλγεβρα Α΄ Λυκείου: Εκπαιδευτικό υλικό (5ο Λύκειο Πετρούπολης)

 Των Π. Τρίμη, Π. Καραγιώργου και Γ. Κυριακόπουλου 
 ΤΡΙΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
Διάταξη πραγματικών αριθμών
Μέθοδοι απόδειξης
Κεφάλαιο 2 - Φύλλο Νο 1
Κεφάλαιο 2 - Φύλλο Νο 2
Η εξίσωση αχ+β=0
Απόλυτες Τιμές (Εξισώσεις - Ανισώσεις)
Εργασία στα απόλυτα
Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
Επίλυση Δευτεροβάθμιας Εξίσωσης
Άθροισμα και γινόμενο ριζών
Εξισώσεις που ανάγονται σε 2ου βαθμού
Επαναληπτική Εργασία στις Δευτεροβάθμιες εξισώσεις
Η ανίσωση αχ+β>0
Δευτεροβάθμιες ανισώσεις
 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Εξισώσεις 1ου Βαθμού
Εργασία στις Ρίζες
Ασκήσεις στις εξισώσεις 1ου & 2ου βαθμού
Διαγώνισμα στα Απόλυτα-Ρίζες
Ασκήσεις στις ανισώσεις 1ου & 2ου βαθμού
Πρόοδοι
Κουιζ με Αριθμητική Πρόοδο Α΄Λυκείου
 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
Ταυτότητες-Ανισώσεις
Απόλυτες τιμές
Δείτε επίσης:

Γεωμετρία Α΄ Λυκείου: Εκπαιδευτικό υλικό (5ο Λύκειο Πετρούπολης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου