Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012

▪ Γ΄ Λυκείου: Test στα Μαθηματικά κατεύθυνσης

Του Αλέξανδρου Γ. Συγγελάκη
Τα παρακάτω test σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους μαθητές να διατηρήσουν την επαφή τους και τη φόρμα τους στα θέματα θεωρίας και τις αντίστοιχες αποδείξεις κάτι που φαίνεται ότι το λησμονούν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η μικρή μου εμπειρία ως βαθμολογητής στις εξετάσεις (φέτος και πέρυσι) έδειξε ότι ακόμη και οι καλοί μαθητές φτάνουν στις πανελλήνιες ελλιπώς προετοιμασμένοι στη θεωρία με τα γνωστά αποτελέσματα να χάνουν (πολλές) μονάδες στο 1ο θέμα. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών που ανταποκρίνεται περισσότερο στο 3ο θέμα παρά στο 1ο θέμα της θεωρίας. Δηλαδή οι μαθητές μας έχουν εξασκηθεί πολύ σε ασκησιολογία αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν κατανοήσει σε βάθος τη θεωρία. Τα test αυτά σκοπεύουν να καλύψουν αυτό το μικρό κενό ανάμεσα στη θεωρία και στις ασκήσεις.
▪ Ε.Μ.Ε: ΘΑΛΗΣ 1996 - Β΄ Λυκείου
▪ Τύποι παραγωγής πρώτων αριθμών
▪ 3η Προκαταρκτική Φάση 1995 - Γυμνάσιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου