Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

▪Γεωμετρική κατασκευή ύψους τριγώνου

Πρόβλημα
Να κατασκευαστεί το ύψος δοθέντος τριγώνου.
Κατασκευή
Έστω τρίγωνο $ABC$ με $AB < AC$. Με κέντρο το σημείο $Α$ και ακτίνα $ΑΒ$ γράφουμε τόξο που τέμνει την πλευρά $ΒC$ στο σημείο $D$. 
Το τρίγωνο $ABD$ είναι ισοσκελές $(AD=AB)$. Με τη γνωστή διαδικασία κατασκευάζουμε τη μεσοκάθετο της $DB$, που είναι το ύψος του τριγώνου $ABC$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου