Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

▪ 2η Προκαταρκτική Φάση 1995 - Γυμνάσιο

Θέμα 1ο
α) Αν να αποδείξετε ότι
  .
β) Αν και να αποδείξετε ότι
  .
Θέμα 2ο
α) Να προσδιορίσετε πολυώνυμο 2ου βαθμού που έχει τις ιδιότητες:
i) Διαιρούμενο με δίνει υπόλοιπο 32.
ii) Το άθροισμα των συντελεστών του είναι 12 και ο σταθερός όρος 10.
β) Να προσδιορίσετε πολυώνυμο 4ου βαθμού ώστε:
.
γ) Να υπολογίσετε το
   
όπου .
Θέμα 3ο
α) Να αποδείξετε ότι ο αριθμός () είναι άθροισμα δύο τετραγώνων.
β) Στο σύστημα αρίθμησης με βάση τον αριθμό () ισχύει:
i) Ο αριθμός είναι τέλειο τετράγωνο.
ii) Ο αριθμός είναι τέλειος κύβος.
iii) Ο αριθμός είναι τέλεια τέταρτη δύναμη.
Θέμα 4ο
α) Πόσοι αριθμοί μεγαλύτεροι του 2000 κατασκευάζονται από τα ψηφία 0,1,3,5,7 ;
β) Πόσοι αριθμοί με διαφορετικά ψηφία μεγαλύτεροι από το 2000 κατασκευάζονται από τα ψηφία 0,1,3,5,7;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου